Stanice technické kontroly Louny

 

Na každou prohlídku je potřeba se objednat telefonicky nebo osobně na přijmu STK.

Pondělí 6:45 – 16:30
Úterý 6:45 – 14:30
Středa 6:45 – 16:30
Čtvrtek 6:45 – 14:30
Pátek 6:45 – 12:30
Sobota zavřeno
Vozidlo musí být přistaveno bez krytů kol ke všem typům prohlídek.

Vítáme Vás na stránkách společnosti STK – O. K. CAR, spol. s r.o., která od roku 1990 provozuje stanici technické kontroly v Lounech. Provádíme technické prohlídky osobních vozidel, motocyklů, přívěsných vozíků a traktorů.

STK – O. K. CAR, spol. s r.o. – stanice technické kontroly, zajišťuje technickou kontrolu vozidel, měření emisí, dovozovou prohlídku vozidel ze zahraničí a také prodej ekologických plaket do SRN.

O tom, že naše stanice technické kontroly nabízí pouze kvalitní služby, vypovídá i fakt, že vlastníme certifikát od Ministerstva dopravy ČR k provozování STK.

Partner STK Louny

STK Louny provádí

technické prohlídky osobních , užitkových a nákladních vozidel do celkové hmotnosti 3 500 kg

technické prohlídky přívěsných vozidel do celkové hmotnosti 3 500 kg

technické prohlídky všech kategorií motocyklů
evidenční kontroly
technické prohlídky vozidel na žádost zákazníka v plném rozsahu
technické prohlídky vozidel na žádost zákazníka v částečném rozsahu
dovozové prohlídky vozidel ze zahraničí
prodej ekologických plaket do SRN

Měření emisí

 

Provádíme měření emisí vozidel všech značek (motory BENZÍN, DIESEL, LPG, CNG ), řízených i neřízených systémů.

Měřením emisí se rozumí kontrola částí silničního motorového vozidla. Ovlivňující tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech změřením hodnot, parametrů a vlastností popisujících emisní chování silničního motorového vozidla a kontroly funkce řídicího systému motoru.

SME od 1.1.2015 má úpravy v označování nálepkami a s osvědčením o měření emisí.

 • kontrolní nálepka (zelená) , s vyznačením měsíce a roku, se na registrační značku (RZ) již nelepí
 • osvědčení o měření emisí (emisní kartička) se již nevystavuje ani nevyplňuje
 • protokol o měření emisí je nově opatřen zelenou nálepkou

Ceník

CENÍK PLATNÝ OD 1.1.2022

Kategorie vozidla cena pravidelná cena opakovaná
Osobní ‘M1’ 1.300,- 300,-
Nákladní ‘N1’ 1.300,- 300,-
Motocykly ‘L’ 700,- 100,-
Přívěs O1, O2 700,- 100,-
Před registrací 1.300,- 100,-
Opakovaná do 24 hodin 100,-
Na žádost zákazníka v plném rozsahu 1.200,-
Na žádost zákazníka v částečném rozsahu 200,-
Kategorie vozidla cena
všechny kategorie 500,- 
Kategorie vozidla technická kontrola TP před registrací
Osobní ‘M1’ 1 200,-  1 300,- 
Nákladní ‘N1’ 1 200,-  1 300,- 
Motocykly ‘L’ 1 200,-  700,- 
Přívěs ‘O1’, ‘O2’ 1 200,-  700,- 

Ceník platný od 1.1.2022

 

Druh paliva cena
benzín ( LPG, CNG ) 900,-   (1000,- )
diesel

1 000,-

Služba (úkon) cena
Výpis technických údajů vozidla – DEKRA 2 200,- 
Kontrola tažného zařízení, zápis alternativních pneu 400,- 
Vylepení náhradní nálepky o TP / vozidlo z STK 35.08 200,- / 100,-
Prokázání emisní úrovně vozidla – DEKRA 1 200,- 
Ekoplaketa SRN 300,- 

Kategorie vozidel

L motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly
M motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob
N motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů
O přípojná vozidla
T traktory zemědělské nebo lesnické
S pracovní stroje
R ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií
L A dvoukolové mopedy – s objemem válců motoru nejvýše 50 cm3 v případě spalovacího motoru, maximální konstrukční rychlost nejvýše 45 km/h
L B tříkolové mopedy – zdvihový objem válců do 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) a maximální konstrukční rychlost do 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu; s jakýmkoli uspořádáním kol
lehké čtyřkolky – hmotnost v nenaloženém stavu je menší než 350 kg, do čehož se nezapočítává hmotnost baterií v případě el. vozidel, dále, maximální konstrukční rychlost je nižší než 45 km/h a zdvihový objem válců je menší než 50 cm 3 u zážehových motorů nebo pro jiné druhy motorů maximální čistý výkon nepřesahuje 4 kW
L C dvoukolové motocykly – zdvihový objem válců nad 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) nebo maximální konstrukční rychlost nad 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu
L D motocykl s postranním vozíkem – zdvihový objem válců nad 50 cm 3 (při pohonu spalovacím motorem) nebo maximální konstrukční rychlostí nad 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu; se třemi koly uspořádanými nesouměrně vzhledem ke střední podélné rovině
L E tříkolka – zdvihový objem válců nad 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) nebo maximální konstrukční rychlostí nad 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu; se třemi koly uspořádanými souměrně vzhledem ke střední podélné rovině
čtyřkolka – jiné než lehké tříkolky, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu nepřesahuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě nákladů, do čehož se nezapočítává hmotnost baterií v případě el. vozidel a dále, u nichž maximální čistý výkon motoru nepřesahuje 15 kW
M1 vozidla vlastnící nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla
M2 vozidla vlastnící více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg
M3 vozidla vlastnící více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5000 kg
N1 vozidla, u kterých největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg
N2 vozidla, u kterých největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, avšak nepřevyšuje 12000 kg
N3 vozidla, u kterých největší přípustná hmotnost převyšuje 12000 kg
O1 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg
O2 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, nepřevyšuje 3 500 kg
O3 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, nepřevyšuje 10 000 kg
O4 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 10 000 kg

Rady klientům STK Louny

 

Doklady k technické prohlídkce

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla
 • protokol o měření emisí

Všechny doklady je potřeba předložit v originále! Při technické kontrole u auta na leasing je potřeba vyžádat si zapůjčení originálu od leasingové společnosti.

Není potřeba, aby se k technické kontrole dostavil majitel vozidla.

Průběh technické kontroly

Po příjezdu předložíte doklady od vozidla, zaplatíte technickou prohlídku a u vozidla vyčkáte na vyzvání technika, který si automobil převezme. Dále pokračujete s technikem na kontrolní linku, kde budete upozorněni na zjištěné závady.

Po ukončení kontroly technik sejme z registrační značky původní červenou známku a dle výsledku kontroly vylepí novou. V technickém průkazu vozidla bude vyznačen záznam o kontrole s číslem protokolu, výsledek a doba platnosti prohlídky spolu s razítkem a podpisem technika. Dále Vám bude předán protokol o technické prohlídce.

Klasifikace závad

 • A lehké – neomezují způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích, zjištěné závady je dobré brzy opravit
 • B vážné – způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích je omezena na 30 dnů, s vozidlem bude potřeba znovu podstoupit prohlídku zaměřenou na zjištěnou závadu a posouzení jejího odstranění
 • C nebezpečné – vozidlo nesmí být používáno v provozu, taktéž je možno dostavit se do 30 dní k posouzení odstranění závad

Ekoplakety

 

Od 1. března 2007 mohou německá města vytvářet “ekologické zóny”, do kterých smí vjíždět pouze vozidla, vybavená příslušnou ekologickou plaketou. Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (40,- EUR) zakázán, jsou označeny dopravními značkami “Umwelt ZONE”. Platnost ekoplakety je neomezená, ale je na ní uvedena registrační značka (SPZ) vozidla.

Rozdělení ekoplaket

 1. emisní stupeň (bez plakety)
 2. emisní stupeň (červená plaketa)
 3. emisní stupeň (žlutá plaketa)
 4. emisní stupeň (zelená plaketa)

 

Podmínky získání ekologické plakety

 • může získat vozidlo jen s přidělenou registrační značkou
 • originál technického průkazu nebo
 • v případě, že vlastníkem vozidla je leasingová společnost – originál technického průkazu nebo jeho kopii s originálem osvědčení o registraci vozidla
 • poplatek 300,- Kč

Kontakty na stanici technické kontroly v Lounech

Rybalkova 2765, 440 01 Louny

+420 415 653 467, +420 602 489 420